DE VERENIGING

De Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Oost-Nederland (VAARA) is in 1994 opgericht. De VAARA is een specialisatievereniging van arbeidsrechtadvocaten.
Deze advocaten zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht en zijn werkzaam in de arrondissementen Gelderland en Overijssel, alsmede in Flevoland.
De VAARA is te beschouwen als een kwaliteitskeurmerk en heeft mede ten doel het bewaken van hoogwaardige kwaliteit van haar leden op het gebied van het arbeidsrecht.

Bij de VAARA zijn op dit moment ruim 165 gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaten aangesloten. Zij staan zowel werkgevers als werknemers bij, alsook – op arbeidsrechtelijk terrein – toezichthouders en medezeggenschapsorganen.

Minstens twee keer per jaar (voor-en najaar) organiseert de VAARA bijeenkomsten, waarin door docenten, veelal autoriteiten op hun vakgebied, cursussen worden gegeven over arbeidsrechtelijke actualiteiten of andere inhoudelijke relevante arbeidsrechtelijke onderwerpen. Voor het bijwonen van deze bijeenkomsten worden punten toegekend in het kader van de Permanente Opleiding voor de advocatuur.

De cursus duurt 4 uur en wordt onderbroken door een diner, waardoor gelegenheid bestaat om persoonlijke contacten te onderhouden en te verstevigen.

Voorafgaand aan de cursus vindt een VAARA-ledenvergadering plaats.

Gebruik VAARA Logo

Het staat leden van VAARA vrij het VAARA-logo bij uitingen naar derden te gebruiken, maar uitsluitend gekoppeld aan het VAARA-lid persoonlijk. Iedere suggestie dat het VAARA-keurmerk gekoppeld is aan het kantoor moet vermeden worden. VAARA-leden kunnen het logo opvragen bij het VAARA-secretariaat.

HET BESTUUR

Dhr. Mr. R.W.J.M. Schuurman (voorzitter)
JPR Advocaten

e-mail: schuurman@jpr.nl

Mevr. Mr. R.G. Kampuis (penningmeester)
Nysingh advocaten – notarissen

e-mail: rianne.kamphuis@nysingh.nl

Dhr. Mr. T.B. Vandeginste (opleidingen)
Dirkzwager Advocaten & notarissen

e-mail: vandeginste@dirkzwager.nl

Mevr. Mr. A. Bussen (bestuurslid)
WVO advocaten

e-mail: abusse@wvo-advocaten.nl

Mevr. Mr. R.F.G. Peijs-Schoester (secretaris)
Vizier advocatuur & mediation

e-mail: renate@vizierarbeidsrecht.nl