Arbeidsrecht

Allerlei vragen kunnen naar voren komen op het gebied van het arbeidsrecht.

Het arbeidsrecht strekt zich uit over een breed scala van onderwerpen, w.o.

 • Ambtenarenrecht
 • Arbeidsomstandigheden
 • Collectief actierecht/staking
 • Contracten opstellen
 • De directeur-bestuurder
 • Internationaal arbeidsrecht
 • Medezeggenschapsrecht
 • Onderhandelingen
 • Arbeidsprocesrecht
 • CAO-recht
 • Individueel en collectief ontslagrecht
 • Overgang van onderneming
 • Pensioenrecht
 • Wijziging van arbeidsvoorwaarden
 • Europees arbeidsrecht
 • Arbeidsongeschiktheid
 • Werkloosheid